KEY: "76"
title: Occitanie
title2016: Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
mnémo: Occitanie
json-ld:
 @type: State
 @id: http://admin.georef.eu/regionmetro/76
 name: Région Occitanie
 containedInPlace: http://admin.georef.eu/pays/FX
 sameAs:
  - https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitanie
  - http://id.insee.fr/geo/region/76
 geo:
  @type: GeoShape
  box: 42.33,-0.33 45.05,4.85